Blog en MBA 2013-2015

11-12-13 maart 2021     VvAA MBA Update Programma Digitalisering in de Zorg

22-06-2020  De MBA opleiding wordt aangeboden door de VvAA Business School waarbij nu wordt samengewerkt met de University of Applied Sciences Europe (UE) in Iserlohn, internationaal geaccrediteerd via FIBAA.

05-11-2019 Interview door Anouschka Lyklema voor de MBA van de VvAA Business School

Inmiddels is het eind mei 2019 en andere activiteiten hebben het bijhouden van mijn website wat in de weg gestaan. Wel ben ik dagelijks actief op Twitter en Linkedin en MooieGezondeBenen (mijn praktijk) vooral op Facebook en Instagram.

Op de verschillende pagina’s van deze website staat waardevolle content, alleen mijn blog dat begint op 1 december 2012 (scroll helemaal naar beneden) moet echt ge-updatet worden. Daar binnenkort maar mee aan de slag..;)

blog

Op mijn BLOG ben ik op 28-08-2017 begonnen met het opschrijven van mijn ervaringen met het ondernemen in de Gezondheidszorg, zowel gezien vanuit het perspectief van de dokter als vanuit MBA perspectief. Het verhaal dat ik in meerdere blogposts ga vertellen begint ergens halverwege met de start van de Twentehof kliniek.

11-12-2017  3 de tijd vliegt. De Twentehof kliniek is inmiddels verleden tijd. Per 1 oktober gesloten met een administratieve uitloop tot 15 november. Niet vanwege de patiënten tevredenheid (score van mijn praktijk bedroeg 9,6), niet vanwege de kwaliteit (met een in juni nog getoetst ZKN/ KIWA certificaat, het Spataderkeurmerk en een goede beoordeling bij het onaangekondigde bezoek van de IGZ, gecontracteerd bij Menzis, behorende tot de 34 ZKN Best Practices). Nee, gesloten vanwege een onwerkzame situatie met de medeoprichter/ collega/ zakenpartner. Na een jaar impasse restte alleen nog maar de liquidatie van de kliniek. De laatste tijd is dus nogal turbulent verlopen vandaar het gebrek aan tijd om te werken aan het vervolg van blog 1 en 2, maar gaat zeker komen ;)

31-08-2017   2.   Begin 2015 kwamen we vaak met z’n drieën bij elkaar en we maakten mooie plannen over hoe de nieuwe kliniek er uit zou moeten zien. Eigenlijk was onze nieuwe kliniek de logische voortzetting van de geleidelijk aflopende Spataderkliniek waar mijn beide collegae nog steeds werkzaam waren. Zelf was ik nog als ceo spataderen verbonden aan de Dermicis klinieken en had op de vestiging in Doetinchem de laser spataderbehandelingen opgezet. Dit leek mij goed te combineren, eventueel in de vorm van een samenwerkingsverband tussen de beide klinieken.

Wij zochten contact met de zorgmakelaar in Zeist om de kliniek te kunnen oprichten. Zaken als oprichting van een BV, stichting, reglementen, WTZi erkenning etc werden geregeld. Mijn collega had al een praktijkruimte in Hengelo waar we de nieuwe kliniek zouden vestigen. Op dezelfde etage werden enkele extra kamers gehuurd en een behandelkamer ingericht voor de operatieve procedures. Zijn eigen personeel zou dan ook in dienst komen van de kliniek, later aangevuld met twee personeelsleden afkomstig uit de Spataderkliniek. Er diende geld te worden ingebracht, hetgeen voor mijn twee collega’s problematisch bleek wegens het ontbreken van financiële  mogelijkheden of terughoudendheid bij het overmaken. De voorfinanciering kwam dus m.n. op mijn schouders te liggen waarmee bij het begin al financieel gezien een scheve situatie werd gecreëerd. In juli werd de WTZI verkregen en kon de kliniek van start. Het uit de Spataderkliniek afkomstige ‘dreamteam’ waarmee mijn collega nauw mee had samengewerkt ging eigenlijk in Hengelo op dezelfde manier te werk, waarbij voortvarend gebruik werd gemaakt van de financiële middelen. Al vrij snel bleek mijn collega chirurg niet aan te sluiten bij de ideeën en plannen over hoe de kliniek vorm zou krijgen en de rol die hij zou spelen. In gezamenlijk overleg werd besloten om afscheid van hem te nemen en zijn investering terug te betalen. Het viel me op dat het team nogal autonoom te werk ging en zich nauwelijks liet aansturen en dan wat acties en besluitvorming betreft zich alleen richtte op mijn collega, eigenlijk zoals ze dit in de vorige situatie gewend waren. Pogingen om zelf de bestuurlijke balans te herstellen om het team te kunnen aansturen hadden weinig resultaat, voor mijn collega was het niet echt een aandachtspunt. Achteraf gezien kreeg het team te veel ruimte om hun eigen gang te gaan zonder rekenschap hiervoor af te leggen. Sterker nog, het leek alsof aansturing door mij werd gezien als overbodige en ongewenste inmenging.

28-08-2017   1.  De start van mijn verslag van het traject dat ik heb doorlopen toen ik begin 2015 gevraagd werd of ik ervoor voelde om in Hengelo een ZBC (zelfstandig behandelcentrum) te starten op het gebied van de flebologie, dermatologie en proctologie. Misschien was ik wat naïef, te enthousiast of goedgelovig toen ik instemde en vervolgens met iemand in zee ging waar ik later veel spijt van zou hebben. Laat ik bij het begin beginnen: in 2012 had ik afscheid genomen van de Spataderkliniek Enschede, een succesvol initiatief dat ik samen met de toenmalig oprichter R in twee jaar had uitgebouwd tot een goed lopende kliniek. Op het moment van de afgesproken 48% aandelenoverdracht in maart 2012, trok R zich ineens en zonder opgaaf van reden terug, gaf niet meer thuis en zag ik mij geconfronteerd met een niet onsympathieke maar gladde jurist. Ik had geen andere optie dan te vertrekken en de kwestie over te dragen aan een advocaat. Met de Spataderkliniek is het niet goed gegaan, R is van het toneel verdwenen, de drie ingehuurde adviseurs hadden vervolgens het inmiddels zinkende schip zelf ‘goed bepakt’ verlaten en de kliniek heeft uiteindelijk in september 2015 de deur moeten sluiten. Vanuit deze Spataderkliniek kende ik de persoon die mij vroeg om een nieuwe kliniek te starten. Ik had prettig met hem samengewerkt en hij was tot vlak voor het einde van de Spataderkliniek daar werkzaam gebleven. Begin 2015 hadden we dus besloten een nieuwe kliniek in Hengelo te starten, samen met een oud collega chirurg die ook werkzaam geweest was in de Spataderkliniek. Ik kende hem nog uit mijn opleidingstijd in Den Haag. In feite had ik hem zelfs (vlak voor mijn onverwachtse vertrek) ingewerkt.

SIUI Spatader 诊所 与ALLAN 合影 spataderkliniek gebouw emmastraat

-wordt vervolgd-

24-08-2017   Er is inmiddels een jaar gepasseerd waarin veel is gebeurd. De komende tijd zal ik de site updaten !

22-06-2016   VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ in Utrecht met presentatie van een manifest om een brede beweging op gang te brengen dat de zorg gaat om mensen en niet om bureaucratie.  Iedere krijgt hier vroeger of later mee te maken!  Bezoek de site, lees het en zet er uw handtekening onder !

VvAA Roerganger badgeVvAA Roergangers Manifest

18-06-2015  Mijn blog op Pinksocks.life

Pinksocks Nijmegen

12-06-2016  Afgelopen week vond de eHealth week plaats in Amsterdam (korte video impressie)

Laat de patiënt/ cliënt meebeslissen !

AV bezint eer gij begint 2

02-06-2016    Het Certificaat ZKN Keurmerk is behaald. Tevens als ‘Best Practice’ genoemd in het ZKN boek ‘Goed, Beter, Best Practices

ZKN KeurmerkZKN Boek Goed, beter, best practices. Kracht van KliniekenZKN Best Practice 2016

28-05-2016   The Importance of CONNECTION– voordracht van Nick Adkins op het OurFutureHealth Congres op donderdag 26 mei in Nijmegen

Nick Adkins Our Future Health 2016

20-05-2016   Volgende week tweede meeting i.v.m. voorbereiding van het VvAA Congres op 22 juni a.s. met als Thema: “Zelf aan het Roer“, een brede beweging binnen de gezondheidszorg, voortbordurend op de “Het Roer moet om” beweging van de landelijke huisartsen

VvAA Roergangers congres 22 juni 2016VvAA Roerganger Allan Vafi

*****

How to Shift the Paradigm in Health

Health patientcentered

Zorgparadigm Classic

SHIFT  =>

Zorgparadigm New

*****

17-04-2016   https://www.youtube.com/watch?v=Qsc40u4kHGo

06-04-2016   Het Mooie Twente prachtig in beeld gebracht

Twente the Good Life Region

05-04-2016    Mobile Doctors Debate: Is Technology Killing Human Touch ?

mobile doctors zorg_ict congres 2016Mobile Doctors Debate Zorg&ICT Congres 2016 b

28-03-2016     Blockchain is the most disruptive invention since the Internet itself

 

Blockchain Disruption

Article by Martin Hiesboeck

22-03-2016    Op  FACEBOOK
Baas van de Zorg
 11-03-2016    De HackLab Medical Professionals dag van Deloitte bijgewoond in het imposante ‘The Edge’ gebouw in Amsterdam. Bijzonder inspirerend en leerzaam. Op het gebied van Cybersecurity valt nog veel te doen/ te beveiligen in de zorgsector.
Deloitte HackLab 2016
                                 
20-02-2016    What about introducing HEALTHCOINS HealthCoin blwas a New ‘Currency’ for Health and Vitality.  A system to quantify and transfer personal Big Data (the New asset) into usable information for feedback on lifestyle.
To make Data (=’just’ Data) Actionable
HealthCoin color1
 

6-8 maart 2016        20 th European Vascular Course  Maastricht

Masterclasses EVLT   van ‘strippen’ naar ‘laseren’

Angiodynamics Masterclass EVC 2016

02-02-2016            SuccesGids Event in Amsterdam: Public Speaking in One Day by Andy Harrington.  Bijzonder boeiende en inspirerende dag met na afloop signeren van mijn exemplaar van zijn boek Passion into Profit.

Andy Harrington Allan Vafi SuccesGids IMG_4531b

*****

30-01-2016  daags na de succesvolle MBA Mercurriculum meeting op de TwenteHof Kliniek in Hengelo over STARTUPs. Bijeenkomst van de eerste lichting 2013-2015 van de MBA opleiding van de VvAA Business school.

VvAA MBA in 2 jaar   –   MBA in €én dag

(mijn)  VvAA MBA in één Slide

22-01-2016     Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde:      Twitterende Chirurgen

NVvH Twitterende chirurgen

16-01-2016

cartoon website

12-01-2016           Resistance and Culture are opposing the Democratizing of Health

Topol Eric.jpg large07-01-2016

Allan Vafi space KLM Open II

Mobile Doctors Blog : mijn doelen en goede voornemens 2016

24-12-2015   Op de sociale media (Twitter-Facebook-LinkedIn)

MOBILE DOCTORS van de VvAA

5 VRAGEN AAN ALLAN VAFI

“Het woord patiënt past niet in de gezondheidszorg van de 21e eeuw”

Mobile Doctors Highlights 2015

05-08-2015  Ray Dalio, CEO Bridgewater, legt op eenvoudige wijze uit hoe de economie in elkaar zit.

Website Ray Dalio

*****

22-06-2015    De VvAA MBA opleiding heeft o.a. geleid tot oprichting van de SUGURI MG. We werken momenteel aan onze nieuwe site.

Suguri MG site

18-06-2015    Dave Grohl (Foo Fighters) breekt rechter enkel in Zweden en speelt ‘gewoon’ door.  Hoezo ziekteverzuim…?  Interessante röntgenopname en postoperatief resultaat (wat vreemde stel’schroef’)

Foo Fighters Dave's ankle fracture

Foo Fighters Dave ankle fracture III Foo Fighters Dave Grohl's ankle fracture II

22-05-2015   Oprichting van de Twentehof Kliniek in Hengelo, sluiting op 15 -11-2017

26-05-2015   Het Mobile Doctors Live event bij de VvAA in Utrecht.  6 inspirerende sprekers en een geweldige audiovisuele show. Met dank aan Richard Faas. Wordt zeker vervolgd.

Mobile Doctors Live event 26-05-2015

25-04-2015   De autonome kostenturbo van het ziekte-gedreven zorgsysteem en de beteugelingsmaatregelen die onvermijdelijk leiden tot verschraling en tweedeling.

paradigma shift kosten turbo en maatregelen VWS

Het vereist een radicaal andere denkwijze om de kosten enigszins in de hand te houden.

*****

18-04-2015   PSV is voor de 22e keer landskampioen geworden. Daags tevoren hebben wij als VvAA MBA groep op uitnodiging van Toon Gerbrands een bezoek gebracht aan de club met o.m. rondleiding door het stadion. Een bijzonder inspirerende middag !

Toon Gerbrands en PSV

01-04-2015  Vandaag de foto’s van de VvAA ontvangen. Mooi portret van onze Suguri MG !

Suguri MBA VvAA

20-03-2015  De dag van het afstuderen met in de ochtenduren een eclips van de zon. Drie presentaties van de Blue Ocean afstudeerprojecten en aansluitend de officiële buluitreiking in toga, een zeer speciale, gedenkwaardige gebeurtenis in het Kloosterhotel in Amersfoort.

Layla eclips 20032015 IMG_9783

De eerste tien deelnemers (met de drie juryleden) van deze eerste lichting van de MBA opleiding van de VvAA Business School, trots op het behalen van deze mijlpaal.

VvAA MBA bul 2015

19-03-2015  De allerlaatste laatste 17e MBA module  ‘Presenteren’ door Bart Spijkerboer over persoonlijke impact, hoe je voor de troepen staat en ‘story telling’. Tot de allerlaatste minuut boeiend, nuttig en inspirerend zoals de gehele MBA opleiding eigenlijk geweest is. Eigenlijk jammer dat er een eind aan komt.

12-03-2015  Het aftellen is begonnen. De 16e MBA module is inmiddels een week geleden, het laatste blok zal volgende week plaats vinden en op 20 maart gaat deze eerste lichting van de VvAA MBA opleiding afstuderen!                                                                       Het eerste blok van deze 16e module werd besteed aan SEO (search engine optimalisation), inspirerend gedoceerd door Bas van den Beld. Essentiële businessvaardigheden in het digitale tijdperk. Het tweede blok  ‘Lezen van de organisatie’ werd gegeven door Anton Wiggers en gaf inzicht in het krachtenspel  binnen een organisatie dat van invloed is op het implementeren van gekozen strategieën en verandertrajecten. Wederom bijzonder boeiende materie.

VvAA MBA Anton Wiggers

22-01-2015   De 15e MBA module, het eerste blok in 2015 werd gegeven door prof. Sybren Tijmstra, hoogleraar strategie. Het onderwerp Organisatie en Integratie werd boeiend gebracht waarbij gebruik werd gemaakt van een simulatiespel (TIMS) waarbij   zelf een bedrijf moest worden opgezet en het aankwam op de juiste strategische keuzes en operationele beslissingen. Op de laatste dag passeerden alle recente rapporten over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg de revue.

Sybren Tijmstra VvAA MBA

28-12-2014   Vlak voor de Kerst de laatste (14e) MBA module voor 2014: Economie en Innovatie en Marketing 3.0 v.  Nog één keer in het Mercure Hotel Amersfoort wegens sluiting van het Kloosterhotel. Alfred Kleinknecht onderwees ons interessante aspecten van micro-economische principes in het nieuwe digitale tijdperk, Peter Sprenger introduceerde ons in de wereld van bedrijven als Google, Apple en Facebook, baanbrekende ontwikkelingen die elkaar in duizelingwekkende snelheid opvolgen. Helaas nog maar drie maanden voordat de MBA opleiding eind maart wordt afgesloten met onze Blue Ocean eindopdracht. De studie is voorbij gevlogen.

Higgs-event

15-11-2014    De 13e MBA module vorige week afgerond: 3 dagen ICT onderwezen door Jerry Fortuin. Weer een prima blok. Geleerd dat ICT geen afdeling is maar een dienst, dat ICT in vele ziekenhuizen een doel op zich is geworden i.p.v. een dienst om het zorgproces zo goed mogelijk uit te voeren. Om het werk van de zorgprofessional gemakkelijker te maken en efficiënter te laten verlopen. Tijdens het blok nog een zeer inspirerende lezing van gastspreker Joris Moolenaar (IPPZ).

VvAA MBA Jerry Fortuin

20-10-2014    De 12e MBA module had als onderwerpen Teamcoaching, gedoceerd door Toon Gerbrands en Projectmanagement door Vrisou van Eck.  Het is altijd opvallend hoe veel waardevolle kennis je weer in 3 dagen kunt opdoen.
Leuke parallellen tussen de sportwereld (volleybal, voetbal) en de managementwereld. Voor wat betreft projectmanagement ging een nieuwe wereld voor ons open: er bestaat wel degelijk professioneel projectmanagement, iets dat ik nog nooit in de gezondheidszorg heb kunnen constateren. Geen wonder dat al dit soort ‘projecten’ gedoemd zijn te mislukken. Al met al weer een eye-opener.

MBA module projectmanagement en teamcoaching

*****

05-10-2014     Hospitals just don’t need patiënts….

Yes Minister

20-09-2014     De MBA opleiding is weer van start gegaan, het tweede en laatste jaar, met de 11e module Boardroom door Eric Pouw, directeur van de DAS en Leiderschap door Jaap van Muijen, hoogleraar op Nyenrode business school. Bijzonder insirerende materie en voor mij één van de beste modules van de opleiding. Gelijktijdig startte elders in Amersfoort de tweede lichting van deze VvAA MBA opleiding met 16 deelnemers uit de gezondheidszorg. Het voornemen is om binnenkort een alumnigroep in het leven te roepen.

VvAA MBA Jaap van Muijen leiderschap

*****

10-08-2014       Reünie van onze wintersportgroep, opnieuw in Utrecht. Groepsfoto tijdens onze Solex extravaganza..

skiereunie 2014 Solex extravaganza

*****

14-07-2014                                        WK Brasil 2014

WK 2014 christ statue

*****

Suguri met het rapport Nij Smellinghe

20-06-2014  Het eerste MBA jaar is afgesloten: de 10e MBA Module met als onderwerpen Management in de zorg en Coaching. Aansluitend werden voor de jury ( Karin Biegel, Ger Hofstee en Peter Sprengers) de drie eindopdrachten gepresenteerd. Suguri MG  presenteerde het rapport ‘Nij Smellinghe loopt vooruit,  nieuw ondernemerschap in de medisch specialistische zorg’.

Suguri rapport voorblad

*****

15-05-2014    De 9e MBA module was volledig gewijd aan Finance, niet oneindig veel getallen en spreadsheets maar geweldig inspirerend onderwezen door Gijs Hiltermann. Toch weer opvallend hoe veel elementaire financiële grondbeginselen niet op de juiste manier worden toegepast binnen de zorg (en andere sectoren). Leerzaam voor dokters.

VvAA MBA Finance Leerhotel 2014

*****

20-04-2014      De 8e MBA module achter de rug. Het afsluitende Sales blok met een prachtige oefening met het opzetten van een Strategic Account Management programma voor een internationaal opererend bedrijf. Harry Stol zette ons weer aardig aan het werk. Vooral de presentatie voor de ‘management board’ was een geweldige ervaring.

Suguri Marald Wikkeling

19-03-2014       De 7e MBA module afgerond met als onderwerp Inkoop/ Procurement. Gedurende 3 dagen op zeer inspirerende wijze gedoceerd door Jaques Reijniers. Wederom zeer interessante en nuttige skills voor de gezondheidszorg.

MBA VvAA Procurement Jacques Reijniers

28-02-2014       2 daagse EVTL trainingscourse verzorgd in het Kaunus Medical Hospital in Litouwen. Prima georganiseerd door AngioDynamics en de Skirgesa Company. Veel enthousiasme voor de procedure bij de 9 aanwezige chirurgen uit het Kaunus Hospital en omliggende ziekenhuizen.

Angiodynamics EVLT Kaunas Dr Zurauskas and Dr Julia

*****

De 6e MBA module met als onderwerpen Riskmanagement (Egon Houben), Creatief denken (Jim van den Beuken) en het 2e Sales blok (Harry Stol). Wederom boeiende materie. Na het (prima) Mercure hotel zal voortaan het Leerhotel de lokatie zijn waar de modules worden gegeven.

MBA VvAA risicomanagement

*****

01-02-2014   De Advanced EVLT training gevolgd in de Whiteley Clinic in Guildford. Prima bijeenkomst en een inspirerende groep collegae.

Marc Whiteley Clinic OR 2014

*****

26-01-2014  De 5e MBA module is (helaas;) weer achter de rug.  Inspirerende voordrachten van Charles Laurey over het belang van stakeholdermanagement en Harry Stol over Sales en de vertaalslag naar de gezondheidszorg.

VvAA MBA Harry Stol

*****

12-01-2014  Nice chat with David Beckham

Beckham

*****

31-12-2013  Still Dreaming about space…

Foto gemaakt op de NASA tentoonstelling  ‘A Human Adventure’  in de Jaarbeurs Utrecht.

NASA astronaut

*****

28-12-2013   Op de valreep de mooiste (bijna) ‘Selfie’ van 2013   (met dank aan Henk en Remco)

astronaut selfie

*****

20-12-2013    De 4e MBA module is achter de rug. Supply Chain management kan opzienbarend veel betekenen voor de gezondheidszorg.  Het leven van een koffer op Schiphol…..

Walter Ploos van Amstel en Jan Scheffer introduceerden ons in een nieuwe wereld.

VvAA MBA Walther Ploos van Amstel

VvAA MBA Jan Scheffer

*****

13-12-2013   Vandaag het Jaarcongres Zorgmarkt 2013 bezocht. Goed georganiseerd en zeer informatief. Het boek is een aanrader.

Briljante Businessmodellen Achmea

*****

22-11-2013   De derde MBA module afgerond. Wederom inspirerend onderwezen:  het blok ‘Durven te ondernemen’ door Tom Willem den Hoed, een visie werd gepresenteerd vanuit een Raad van Bestuur en waardevolle skills werden aangereikt op het gebied van Smart reading.  Ik zie alweer uit naar volgende module.

comfort zone

*****

04-11-2013   Op 2 zaterdag 2 november 2013 Jaardiner 1970 in Mutua Fides op de Grote Markt in Groningen. De jaarclub is wel iets veranderd in 43 jaar ;)

Satyricon in Huize Maas 1970 Groningen

Satyricon 1970

*****

26-10-2013    De 2e MBA module afgerond. Strategisch management, briljant onderwezen door Pieter Klaas Jagersma, m.n. de snel op elkaar volgende ontwikkelingen op mondiaal niveau die cross-border van grote invloed zijn op de Nederlandse gezondheidszorg.  Zeer boeiend thema, een eyeopener.

VvAA MBA Pieter Klaas Jagersma 3

*****

12-10-2013    Op 10 en 11 oktober een bezoek gebracht aan de Whiteley Clinic in Guildford, nabij London. Het programma bestond uit enkele lezingen en het bijwonen van enkele live-surgery sessions, waarbij door Mark Whiteley het Never Touch Direct EVLT systeem van Angiodynamics werd gebruikt.

Marc Whiteley Clinic OR 2013 pirate hat


Watch the hat… ;-)

*****

01-10-2013    Ad Vaatchirurgie: de video  ‘Aortic Aneurysm under regional anesthesia’,  guestvideo tijdens de ESVS Videocompetition in Budapest.

*****

28-09-2013    Deze week gestart met de eerste module van de MBA opleiding. Professioneel en gedegen van opzet, het vereist een forse inspanning maar is bijzonder inspirerend.  Met onze 4 mans SUGURI groep gaan we de komende 19 maanden aan de slag met 2 managementprojecten in de gezondheidszorg.

VvAA MBA Ger Hofstee

Suguri MG logo

SUGURI Group

Suguri MG 2013

Fayette, Mendel, Allan en Marald

*****

22-09-2013   ESVS Budapest.  Goed congres, prachtige stad, prima reisgezelschap.

Budapest

*****

09-09-2013   Tijdens het event ‘Meeting with the Masters’ van de Succesgids (wederom) de indrukwekkende lezing bijgewoond van André Kuipers. De 2 Nederlandse astronauten samen op één foto.

Andre Kuipers en Wubbo Ockels

André Kuipers en Wubbo Ockels

*****

03-09-2013   Roller skates! : hoe je een Bloemencorso in Winterswijk nog (veel) dynamischer maakt

Bloemencorso 2 WWijk 2013

*****

19-08-2013   Even toerist in eigen land: best leuk zo’n Amsterdamse grachtenvaart  ;)

Amsterdam Canal Cruise

*****

10-08-2013   Een geweldig boeiend boek ! Uit de stapel nieuwe boeken van mijn echtgenote Alice.  Waarom het ‘Linkerhersenhelft-denken’ in deze tijd tekort schiet.

Whole New Mind

*****

03 en 04-08-2013   Reünie van onze Chatel wintersportploeg op de grachten in Utrecht. Met 10 man in rode T-shirts met logo in de boot van Chris.

Skiereunie 2 Utrecht 2013

Ski logo 2

Ski reunie Utrecht juli 2013

*****

01-08-2013   Terug van een 2 daags bezoek aan Tuttlingen, Zuid Duitsland voor een bezoek aan KLS Martin en een prima zomeravond aan de Bodensee. In de showroom van de firma staan alle producten uitgestald, waaronder deze opvallend opgestelde operatieloep ;)

KLS Martin showroom

*****

26-07-2013   Hijs de zijlen op het Heegermeer. Een prachtige dag in Fryslân.

Heeg juli 2013

*****

23-07-2013    De hele dag met Koen O doorgebracht op het water. Gevaren vanuit de jachthaven in Wanneperveen naar Blokzijl en naar Giethoorn. Prachtige dag.

giethoorn

*****

14-07-2013     Alles hier bij ons thuis staat in het teken van Japan. Mijn zoon gaat voor een half jaar highschool naar Tokio en wij krijgen voor een jaar een Japanse middelbare scholiere te gast bij ons thuis.

*****

07-07-2013     De door Nigel Jack en mij in 1994 vervaardigde video ‘Aortic Aneurysm Surgery under regional anesthesia’, een aorta operatie bij een wakkere patiënt ter illustratie van de mogelijkheden en voordelen van deze techniek, is geaccepteerd voor de ‘Videocompetition’ op de ESVS 18-21 september a.s. in Budapest.  Gezien het feit dat de video al in 1994 werd geproduceerd,  evenwel buiten mededinging.  De inhoud is nog steeds actueel.

Aortic Aneurysm Surgery 1994

*****

04-07-2013      De informatiebijeenkomst bezocht bij de VvAA in Utrecht over de nieuwe MBA opleiding gericht op de gezondheidszorg, die ik van plan ben te gaan volgen.

VvAA MBA

  30-06-2013         Met 16 man 2 dagen vanuit Makkum gezeild op de Waddenzee met bestemming Terschelling.  Wandelen door het dorp, langs de Brandaris vuurtoren en het duingebied waar een week eerder het Oerol festival had plaatsgevonden. s Avonds te gast in het restaurant (muziek)café de Groene Weide van Hessel en zijn dochter Tess. De volgende morgen met wind in de rug en volle zeilen weer naar Makkum.

Zwarte-Valk(1)

17-06-2013   Met fantastisch weer de Van Lanschot ‘Road to the Ryder Cup’ golfdag bijgewoond op het  Schloss Moyland Golfresort vlak over de grens in Duitsland. Complimenten voor de prima organisatie en dank aan mijn flightgenoten voor de hun sportiviteit en gezelligheid.

Golf van Lanschot

 22-05-2013    Zeer interessante (en sportieve) bijeenkomst op de Hilversumse golfclub met 2 sprekers (Dirk Gouma en Herman Bol) over Strategische allianties van ziekenhuizen. Met dank aan IG&H /Hubert Friederich voor de prima organisatie.

24-05-2013      Vandaag  een Facebook account aangemaakt.        allan.vafi@facebook.com

facebook_logo

18-05-2013  Nog even een mooie foto.  London freakin’ rocks…!

London Little Britain shop

  16-05-2013    Terug uit  Londen na een 4 dagen Workshop van Anthony Robbins ‘Unleash the Power within’.  Een ‘mindblowing’ ervaring zowel persoonlijk als professioneel.

Anthony Robbins London UPW event 2013


Click for Anthony’s Business Mastery

The UPW Experience 2013: Where the Impossible becomes Possible…

een persoonlijk verslag

London City airport doet zijn naam eer aan. Een plezierig en zeer overzichterlijk vliegveldje midden in de stad, gelegen in het Docklands district, het voormalige haven gebied in oost London. Vanuit Schiphol ben je er zo. De meeste reistijd ben je kwijt met de reis naar Schiphol. Na 40′ at random ronddolen op de volledig volgeparkeerde betonnen vlakte van het Lang Parkeren vind je dan eindelijk een parkeerplekje. Voor je gevoel puur toeval, want voor hetzelfde geld en aanzienlijk meer stress had je er nog een uur rondgereden. Voor de rest geen klagen, want met een snelle shuttle verbinding en een overzichtelijke tijd wachten bij de Gate zit je dan in het vliegtuig op weg naar het ‘Unleash the Power Within’ seminar van dé Anthony Robbins. Het weer was in een dito unleash the power mood, zodat het landen op LCY door een stormachtige zijwind ternauwernood mogelijk bleek. Gelukkig hoef je tegenwoordig niet meer te klappen bij de landing als het vliegtuig met één wiel wankelend zijn weg over de landingsbaan zoekt. A bumpy ride. Zoals gezegd is de locatie van het vliegveld perfect, het geboekte hotel zelfs op loopafstand. Het water in de zijarm van de Thames kolkt woest onder de grijze Londonse lucht. Het Docklandsgebied maakt een wat trieste indruk, zeker bij de huidige weersomstandigheden. Op de andere oever staan vervallen fabrieksgebouwen met gedateerde en vervaagde productreclames op de gevel die herinneren aan betere tijden. Te midden van moderne hotels en nieuwbouw staat daar dan het gigantische ExCel centrum, tot stand gekomen met geld uit de Emiraten. De omgeving lijkt bevangen door het renovatie virus. Fraai gerestaureerde kades, loopbruggen, rustieke Duits ogende huizencomplexen en multiculturele eetgelegenheden. Via Emirates Airlines, ofwel een Dopplmayer gondelverbinding, exact dezelfde waarmee in de Alpen de skiërs naar grotere hoogten worden gebracht, is het mogelijk om hoog over de Thames het eveneens indrukwekkende O2 center te bereiken. Vanuit de gondel heb je een prachtig uitzicht op de Thames met in de verte de London city skyline. De indrukwekkende skyline van de Shard tower en de ‘Augurk’ zijn goed zichtbaar evenals naar het noorden het uit 2012 bekende Olympisch stadion. Towerbridge en the London Eye worden helaas door hoogbouw aan het oog onttrokken.
Het ExCel center imponeert gigantisch met een centrale passage van 700m met aan weerzijden de expositieruimten. In de passage bevinden zich talrijke koffieshops en fast food tentjes waar je curry, bagels, sandwiches en pizza’s kunt krijgen. Het Ramada hotel bevindt zich op loopafstand aan de andere kant van het ExCel parkeerterrein. Het weer is fris voor de tijd van het jaar en de afstand net iets te groot om zonder jas te overbruggen. We hebben een mooie suite aan de achterzijde van het hotel met zicht op de DLR, de volledig geautomatiseerde treinverbinding met downtown London met vlak naast de Tower een aansluiting op de Underground. In de hotellobby heerst enige drukte bij de desk door het gelijktijdig arriveren van gasten die door de op de desk ten toon gespreide papieren met het AR- en Succesgids logo herkenbaar zijn als UPW deelnemers. De stemming lijkt er al goed in te zitten.
Snel de koffers uitpakken, even een hapje eten in het restaurant en de omgeving verkennen. In het ExCel is niets te vinden dat wijst op het komende UPW seminar, geen aankondiging, geen affiche, niets op het electronisch programmabord. Zou het wel doorgaan? Misschien elders plaatsvinden? Het gaat even door je hoofd maar je vertrouwt op de dag van morgen.
In een toch tamelijk veraf gelegen supermarkt (je zoekt de plek waar de mensen met plastic tasjes vandaan komen) kopen we wat water, yoghurt en frisdrank voor in de hotelsuite.
En dan is het dé dag en gaan we al vroeg op pad richting ExCel. Nu wel affiches met het hoofd van Anthony Robbins en een open deur naar een grote lege betonnen congreshal met metalen dranghekken afgezette looproutes, waar de registratie plaatsvindt. We zijn vroeg en het is er niet druk. Of we eerst een verklaring willen ondertekenen die de organisatie vrijwaart van alle gevolgen die je zou kunnen oplopen door bijwonen van het seminar. De tekst leest enigszins ontmoedigend en confronterend, en doet denken aan een bijsluiter bij een gevaarlijk medicijn: epileptische insulten, collaps, verbranding. Dan toch maar die krabbel. De medewerkers van de Succesgids zijn meer dan vriendelijk en voorzien ons van een polsbandje, naambordje en het studieboek ‘when the impossible becomes possible’. We hebben nog 4 uur de tijd voordat het programma begint, maar men waarschuwt ons dat de dranghekken en afgebakende lanes er niet voor niets staan. Als we een uur later in de hal terugkeren, blijkt er in onze lane voor VIP tickets al een aanzienlijke rij wachtenden, weliswaar gelukkig niet zo groot als in de lane van de ‘goedkopere’ Gold tickets. Diamond en Platinum tickethouders staan niet in de rij maar hebben aanzienlijk veel meer voor hun kaartje moeten neertellen. Maar dan zit je ook dichter bij het hoofdpodium. Zo’n drie uur in de rij wachten in een tochtige hal is wel heel erg lang, zeker voor een ‘VIP’, en ik vraag me af of men dit na al die jaren ervaring niet wat beter had kunnen regelen door bv. met genummerde zitplaatsen te werken. Voor mijn gevoel past het ook niet bij het hier overal uitgedragen respect voor de medemens of het zou een expliciete ‘motiverende’ functie hebben om het seminar bij te willen wonen. Dan moet je er maar iets voor over hebben…
Na drie uur wachten gaat het hek los en begeeft zich de massa dan eindelijk via een met metalen hekken afgebakend pad, opzwepende muziek en een haag uitzinnige UPW medewerkers die iedereen een high five geven naar het fraai ingerichte en stemmig verlichte walhalla van the UPW experience. Je komt direct al ogen en oren tekort maar je blijft strak doorlopen en je focussen op een mooie zitplaats in het VIP vak. ‘Welcome to the VIP’s’ op het grote scherm. Iedereen staat te swingen en te dansen op de keiharde muziek terwijl een groep UPW medewerkers simultaan dansend op het podium de menigte staat op te zwepen. Club Med herinneringen komen boven. Gedrang bij de stoelen, ineens nog veel meer achter in de zaal want de Gold tickets komen onwennig de zaal binnen. Een gigantische ‘wereld’happening met ca 5000 man met 17 nationaliteiten, indrukwekkend en in geen enkele opzicht vergelijkbaar met de mij bekende medische congressen. Het geluid wordt opgedraaid, en dan staat daar ineens Anthony Robbins, die enthousiast rondspringend en krachtig in de handen klappend het podium overneemt. ‘Let Tony hear you’ en ‘Make some noise’ worden op kleurrijke achtergronden levensgroot geprojecteerd. De gehele zaal slaat op tilt en danst en springt nog enthousiaster mee met het opzwepende ritme van de muziek totdat de meester met één handgebaar en een langgerekt ‘aaaaaaaaaah’ de zaal tot bedaren krijgt. Het begin van een 10 uur durende non stop performance, al het NLP gedachtegoed passeert razend snel de revue. Tony gaat als een snelvuurkanon te werk, maakt interactief contact met het publiek en wisselt veel af met ‘Let Tony hear you’ en ‘Make some noise’ om de zaal alert en betrokken te houden. Hij passeert op korte afstand, een opvallend grote man op gympen gehuld in een zwart shirt en dito broek. Het valt mij op dat hij ondanks alle routine lijkt te zweten en dat zijn handen wat beven. De tijd lijkt voorbij te vliegen, ik betrap me erop geen enkele keer op mijn horloge te hebben gekeken. Tijd lijkt geen rol te spelen, pauzes worden niet genomen. Na 3 uur in de rij te hebben gewacht en vervolgens uren seminar te hebben gevolgd beginnen dorst en honger op te spelen, zodat wij wel een pauze moeten nemen om wat water en SubWay sandwiches in te slaan. Tijdens het zoveelste dans en spring interval glippen wij er even tussen uit. Het seminar is fascinerend, alleen al vanwege de ‘Amerikaanse’ manier van presenteren. Tot achter in de zaal wordt actief deelgenomen, meebewogen. ‘Say yes’ en ‘say I’ wordt hardop en gepassioneerd beantwoord. De massa laat zich sturen en associaties met een zwarte periode in onze recente geschiedenis dringen zich op. Laat in de avond worden op het parkeerterrein de voorbereidingen getroffen voor de befaamde vuurloop om je eigen grenzen van je angst te doorbreken. 30 lanes gloeiende kolen worden via de beeldverbinding op het grote scherm vertoond. De voorbereidingen worden met de zaal doorgenomen, ‘make your move’, ‘say yes’, ’think of cold moss’. Het publiek lijkt niet over te lopen van enthousiasme, ‘Say yes’ wordt wat gereserveerd beantwoord. We besluiten het niet te doen en vertrekken voortijdig uit de zaal. Te massaal en onze dochter is bovendien 13. Het voelt wat ambivalent, alsof we een eigenlijk geen goed excuus hebben. Op weg naar het hotel passeren wij het nog lege parkeerterrein dat in het duister wordt opgelicht door een grote stapel smeulende kolen. Er hangt een BBQ lucht. Vanuit onze hotelsuite zijn Tony’s aanmoedigingen later op de avond luid en duidelijk hoorbaar. Het geluid overstemt zelfs de vertrekkende vliegtuigen vanaf London City airport. We hebben de eerste dag erop zitten. Yes!
De volgende morgen staan we weer vroeg in de VIP rij in de hoop dat dit toch niet weer drie uur gaat duren! Het blijft beperkt tot de helft, op weg naar de zaal worden we links en rechts ingehaald door personen die de mooie plekken wegkapen en bovendien overal op stoelen jassen neerleggen voor hun vrienden die er weinig zin in hadden om lang in de rij te staan. Bij schaarste komt klaarblijkelijk toch de ware aard van de mens boven ondanks de verbroedering die vervolgens zo uitgebreid in de zaal wordt uitgedragen. Een grote Russische vlag wordt vlak voor ons ontplooid en ontneemt ons het zicht op het podium. Say Yes.
Als Joseph McClendon vervolgens volgens het bekende ritueel het podium bestijgt is de vlag weer opgevouwen. Spasiba. Let Joseph hear you en make some noise. De zaal staat weer op z’n kop. Joseph blijkt een prima entertainer en begenadigd spreker. Meer relativerend vermogen, wat menselijker, wat kwetsbaarder en wat minder testosteron driven. De presentatie is identiek, afgewisseld met veel ‘stand up’ momenten en videopresentaties van Tony. Joseph werkt met pauzes en vraagt en krijgt daarvoor ‘some gratitude’ vanuit de zaal. Zijn humor en zijn zelf toegedichte ‘asstitude’ werkt verfrissend. Na veel te hebben geleerd over een gezonde levenswijze sluiten we de dag af met een stuk pizza in de Trattoria op de wandelpassage. In de Bageltent waren de Bagels met kaas en ei waren na één dag overweldigende belangstelling van de kaart gehaald en niet meer verkrijgbaar. Tot grote spijt van onze dochter. Op naar de derde dag, het hoogtepunt van het UPW seminar. Het wachten in de rij is er niet minder op geworden, meer mensen zetten er de pas in zodat meer moeite moet worden gedaan voor een goede zitplaats. Het blijft afzien voor een VIP.
Joseph en Tony wisselen elkaar elke dag af, dus na het gebruikelijke ritueel verschijnt the man, klaar voor zijn tweede non stop sessie. Het blijkt een heftige emotionele dag te worden, waarbij Tony gebruik maakt van NLP methoden en trance momenten om tijdens het Dickens Process de menigte om te vormen. Emoties in de zaal lopen op, bereiken een climax waarna de spanning tot ontlading komt en de loutering in een audiovisueel spektakelplaats vindt. Het kan je niet onberoerd laten zoals wij aan den lijve ondervinden. Dit is ‘heavy stuff’. Helaas missen we de groepsfoto van de SuccesGids, een dag later blijkt hun camera met bewuste foto te zijn verdwenen. Echt een domper voor het Succesgids team. We pakken een broodje en overkruisen het parkeerterrein op weg naar ons hotel. Ook op de laatste dag staan we weer in de rij. De stemming is goed. Door de menigte lopen twee jongeren met een blocnote en iPhone. ‘What’s your dream’ wordt aan ons gevraagd. Enigszins ongemakkelijk krabbelt mijn echtgenote haar droom op een stuk papier en wordt daarmee ‘anoniem’ gefotografeerd. Ze krijgt een visitekaartje om dit op hun site te checken. Ik heb niet direct een dream voor handen, mijn Zweedse buurman schrijft iets van ‘world domination’ en laat zich breed lachend fotograferen. Unleash the power within! Een beetje creepy. De wachttijd blijkt vandaag mee te vallen, we gokken omdat Tony vandaag niet meer live zal verschijnen. Weer door de superenthousiaste haag, high five gevende UPW medewerkers snel naar een mooi plekje in het VIP vak. Omdat Joseph vermoedelijk uitslaapt en iets later komt, mogen we meegenieten van een stukje nuttige Business Mastery, gepresenteerd door een nerveuze medewerker uit het Robbins kamp. Met een wat hese, soms overslaande stem handelt hij zijn taak wat gehaast en iets te plichtmatig af en weet de zaal niet echt mee te krijgen. Na de gebruikelijke rituelen verschijnt vervolgens mr. McClendon weer op het podium die al snel de zaal weet in te pakken. ‘Stand up…’. Evenals op de tweede dag presenteert hij op een overtuigende manier met veel humor en wordt afgewisseld met videopresentaties van Tony. Van de door hem gegeven de pauzes wordt dankbaar gebruik gemaakt. De lekkere cappuccino met een browny smaakt beter dan ooit. Op de AR merchandise stands is het druk. Velen maken er gebruik van om hun Anthony Robbins lesmateriaal voor thuis ruim aan te vullen en dat scheelt wel wat handling & shipping kosten. Ook wij lopen met een grote plastic tas die ternauwernood onder ons stoeltje pas, maar binnen is binnen. Het seminar loopt ten einde maar het lukt Joseph op bewonderenswaardige wijze tot aan het einde de energie vast te houden. Na de vele ‘hug your neighbours’ is het dan eindelijk afgelopen en verlaten wij het ExCel gebouw. Al met al een geweldige ervaring die we niet hadden willen missen. Onze dochter kijkt vooral uit naar de volgende dag waarop wij als echte toeristen London onveilig zullen maken voordat de KLM ons aan het einde van de dag weer naar huis brengt. Een trip om nooit te vergeten.
Allan Vafi 10-06-2013

*****

03-05-2013     Mijn inzending voor het Nationaal Comité Inhuldiging

 Een nieuwe Nederlandse VOC gedachte voor de 21ste eeuw

VOC b 2014

“Mijn droom voor ons land”  is dat we de komende jaren vanuit een nieuwe VOC gedachte een rol gaan spelen op mondiaal niveau: ERBINDEN                         van mensen en landen O VERBRUGGEN                  van tegenstellingen en conflicten C OMMUNICEREN                 tussen mensen en bevolkingsgroepen Associatie met een roemrijke periode van handelsgeest uit onze eigen historie. Een transformatie van de bekende letters, nu in de 21ste eeuw gestoeld op onze huidige waarden en normen, waarbij het bevorderen van zowel excellentie als medemenselijkheid belangrijke aspecten zijn.

****

04-05-2013    Iedereen laaiend enthousiast ! Mooie Arena, vergelijkbaar met de Ziggo Dome, voor ons in het Oosten van het land qua afstand veel aantrekkelijker dan Amsterdam. Ook in Duitsland goed aan kaarten te komen en duidelijk minder louche   geld-graai praktijken rond de kaartverkoop dan in NL.

03-05-2013    Help, mijn dochter gaat vanavond met moeder en vriendin naar                  het One Direction concert in de König Pilsener Arena in Oberhausen.  Wekenlang          werden de dagen afgeteld en vanavond is het dan eindelijk zover.

.

01-05-2013   We hebben een nieuwe Koning.  De Abdicatie en het afleggen van de Eed waren indrukwekkende en historische gebeurtenissen. Veel respect voor het Koningshuis en de betekenis ervan voor Nederland.  Een onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit, een bindende factor.

Koning Willem Alexander

27-04-2013   Team Winterswijk heeft onder extreem regenachtige condities op sportieve wijze gewonnen van team Keppel. Dank aan de prima organisatie van de Heelsumse golfclub.  Jammer voor alle kinderen die op deze dag de Koningsdag-spelen hadden en volledig verregend weer het veld verlieten.

21-04-2013   Dit jaar doe ik mee met de golfcompetitie van de Voortwisch. Vrijdag heeft ons team helaas verloren van het team Havelte op de Keppelse golfclub, waar we zeer gastvrij ontvangen zijn, met aansluitend een heerlijke rijsttafel. Veel dank. Vrijdag spelen we op de Heelsumse golfclub tegen team Keppel.

Golf competitie

11-04-2013    Voor wie geïnteresseerd is in hoe de Beatles hun prachtige nummers in elkaar sleutelden is dit boek een echte aanrader. Wel vrij technisch, maar fascinerend.

Songwriting of the Beatles

03-04-2013  Een prachtige en zeldzame witte buizerd gezien, die op korte afstand voorbij vloog en vergezeld was van een bruine soortgenoot.  Gezien samen met Jos Sprakel die er ook wat meer over wist te vertellen.

Buizerd wit

29-03-2013  Met de hele familie geschaatst op de Twente ijsbaan (open tot 31 maart).      Een erg leuke ervaring, iedereen enthousiast en een echte aanrader.

IJsbaan Twente

23-03-2013    Weer terug uit Kuwait.  Een bijzondere ervaring. Zie ook pagina Spataderen.

Ayham Ghanem 2

28-02-2013   De nieuwe  Arts&Auto, maart nummer, is uit.  Mooi resultaat met dank aan Roel Notten en Nout Steenkamp.  Al enkele positieve reacties ontvangen op mijn Programmapunten en het wachten is nu op een reactie van Edith Schippers ;)

Arts & Auto maart 2013 als ik minister was

Klik op de foto voor een grotere-, leesbare versie van de Programmapunten

09-02-2013   Op 9 en10 februari het Ultimate Personal Success Weekend bijgewoond in het Claus Center te Hoofddorp. Presentaties van 6 nationale- en internationale sprekers. M.n. Marcus de Maria, Judymay Murphy en Eelco de Boer waren zeer inspirerend.

24-01-2013   Geinterviewd door Roel Notten van Arts&Auto voor de rubriek  ‘Als u de minister was..’ Publicatie in het maart nummer. Foto van Nout Steenkamp

01-02-2013   Net terug uit de Franse Alpen. Heerlijk geskied met 9 maten met wie ik al jaren een weekje in de sneeuw doorbreng. Weer veel dank voor alle gezelligheid.

05-01-2013   Gezellige feestdagen weer achter de rug, evenals de kortste dag. De dagen worden weer langer ! De scholen zijn weer begonnen en de wekker loopt akelig vroeg af. Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen en uitdagingen. Begin februari brengen wij rapport uit over onze ABC opdracht in een ziekenhuis in het westen van het land.

18-12-2012   Gisteravond 17 december MUSE gezien in de Ziggodome. Mooie lokatie, goede acoustiek en een geweldig concert. Echter jammer dat het niveau van de vorige CD’s niet (meer) gehaald wordt. MUSE is te veel ‘mainstream’ geworden. Dan maar weer twee jaar wachten op het nieuwe album ‘Insula Reili’ (Drones)

Muse Insula Reili

  01-12-2012    Terug uit Rotterdam na een succesvolle ABC workshop op de CASH cursus en een fantastische Lustrumdag van de NVvH in het nieuwe Luxor theater. Vooral de lezing van André Kuipers was indrukwekkend, m.n. de foto’s in- en vanuit het ruimtestation.

Andre Kuipers