COVID19 Corona

credits: MJHIBLEMART

COVID19 wat betekent het en hoe ga je ermee om

COrona VIrus Disease 2019 o.b.v. het SARS-COV-2 virus

Covid19 is voor de mens een nieuwe virusziekte overgebracht vanuit het dierenrijk (zoönose)

Covid19 is (nog) niet goed behandelbaar en er is nog geen vaccin (12-18 maanden); iedereen is kwetsbaar, sommigen meer dan anderen.

Covid19 is gevaarlijk

Covid19 ziektebeeld loopt zeer uiteen, is onvoorspelbaar: van klachtenvrij tot doodsziek

Covid19 verspreidt zich snel onder de bevolking (RO 2,5 elke patient besmet 2 a 3 personen)

Covid19 is niet zichtbaar (‘Covert’19)

Covid19 wordt verspreid door besmette patiënten via niezen, hoesten, ademhalen, (luid) praten

Covid19 besmette personen zijn niet altijd herkenbaar; Covid19 wordt ook verspreid door personen die geen klachten hebben (asymptomatisch)

Covid19 besmetting vindt plaats doordat virusdeeltjes in aanraking komen met de mond, ogen en neus en via de lucht

Covid19 besmetting is afhankelijk van afstand, hoeveelheid virus, tijdsduur blootstelling en verblijf in besloten, slecht geventileerde ruimtes

Covid19 incubatietijd is 4 -11 dagen, besmettelijkheid kan al in een vroeg stadium ongemerkt aanwezig zijn.

Covid19 kan bij iedereen aanwezig zijn. Alleen d.m.v. testen kun je dit te weten komen

Covid19 voorzorgsmaatregelen ter vermindering van de kans op besmetting:

  • isolatie/ quarantaine thuis
  • 1,5 m afstand houden tot andere personen (aerosolen kunnen veel verder dragen en in gesloten slecht geventileerde ruimtes blijven hangen)
  • frequent handen wassen
  • mondkapjes dragen in publieke ruimtes m.n. om anderen niet te besmetten

Covid19 blijft voor iedereen (levens)gevaarlijk zolang er geen vaccin of goede behandeling is en zolang er geen zicht is waar het virus zich in de bevolking bevindt. Buitenshuis is er dus permanent risico op ‘sluipschutters’. Ga dus alleen het huis uit als het nodig is, voor essentiële zaken

Maak deze risico-afweging en stel niet-essentiële zaken uit of zoek alternatieven in de huiselijke sfeer.

Samenvattend:

Je weet niet precies wat het is, welk ziektebeeld het bij jou kan veroorzaken, hoe ernstig ziek je zou kunnen worden, wie het in je omgeving het bij zich draagt, wie je zou kunnen besmetten, waar je het zou kunnen oplopen. Er is nog geen behandeling of vaccin dus je bent onbeschermd en loopt overal risico als je je huis verlaat. Niemand kan je goed behandelen als je besmet raakt, het is een kwestie van afwachten en vertrouwen op je eigen afweersysteem. Als het uit de hand loopt volgt ziekenhuisopname, eventueel beademing op de IC.

Als iedereen zich aan de maatregelen houdt en het via track & trace testen mogelijk blijkt om het virus binnen de bevolking te lokaliseren, de RO terug te brengen onder 1, pas dan is het mogelijk om zeer geleidelijke en gecontroleerd het ‘normale’ leven met voorzorgsmaatregelen te hervatten en de economie de gelegenheid geven om te herstellen. De ‘sluipschutters’ worden in kaart gebracht maar niet uitgeschakeld, het leven moet rondom de ‘sluipschutters’ worden georganiseerd. Uitschakeling volgt pas nadat er een vaccin en effectieve behandeling voorhanden is. Deze periode van controle en waakzaamheid zou 12-18 maanden kunnen duren.

Bij het niet houden aan de voorzorgsmaatregelen krijgt het virus weer vrij baan, overspoelt de zorg met nieuwe besmettingen, vullen de IC bedden zich weer en ontstaat op deze wijze weer de noodzaak tot lockdown met hiermee samenhangende schade aan de economie.

De ‘intelligente lockdown’ wordt door sommigen als onrecht ervaren en moedwillige, onnodige vrijheidsbeperking. Economie en gezondheid worden tegenover elkaar geplaatst, terwijl ze onlosmakelijk verbonden zijn. Als de situatie het toelaat, besmettingen en ziekenhuis-/IC opnames dalen zal snel versoepeling volgen, maar waakzaamheid blijft geboden.

Met een virus kun je nu eenmaal niet onderhandelen of een wapenstilstand afsluiten omdat de maatregelen je niet uitkomen.